Hukuk 2018-07-22T11:01:35+00:00

SORULARLA HUKUK FAKÜLTESİ

Neden Hukuk Fakültesinde okumalıyım?

Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Medeni Hukuka Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Özel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Özel Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Uluslararası Hukuk, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Türk Hukuk Tarihi, Mukayeseli Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk, Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku, Yabancı Dil temel derslerinin yanı sıra Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Örgütler, İmar Hukuku, Tüketici Hukuku gibi seçimlik dersler bulunmaktadır.

Hukuk fakültesi mezunları, oldukça geniş bir mesleki yelpazeye sahiptir. Bu mesleklerin en bilinenleri, hâkimlik, savcılık ve avukatlıktır. Ancak, hukuk fakültesi mezunları, bu mesleklerin yanı sıra vali, kaymakam, diplomat, müfettiş ve bürokrat olarak kamu sektöründe birçok alanda çalışma sahası bulabilirler. Özel sektörde ise danışmanlık ve yöneticilik pozisyonlarında sıkça yer almaktadırlar. Ayrıca noterlik, arabuluculuk ve uzlaştırmacılık hukukçuların icra edebilecekleri mesleklerdendir. Bunlar dışında hukuk fakültesi mezunlarının pek çok sivil toplum kuruluşu ve siyaset alanında da faaliyet gösterdikleri bilinmektedir.

Bölümümüz; okumayı, yazmayı, düşünüp muhakeme etmeyi, hakkı ve adaleti savunmayı seven kişilere hitap etmektedir.

Günümüzde ezberci bakış açısından uzak duran, düşünüp muhakeme eden, karşılaştığı hukuki problemleri doğru şekilde teşhis eden, hızlı ve amaca odaklı çözümler geliştiren, hukuk nosyonuna sahip, hukuk dilini doğru kullanan, sözlü sunum becerileri gelişmiş, birden fazla yabancı dil bilen nitelikli hukukçulara ihtiyaç duyulmaktadır. Fakültemiz de kendine özgü öğretim yöntemleriyle bu ihtiyacı karşılamaktadır.

Bu bölümü neden İbn Haldun Üniversitesinde okumalıyım?

Çift anadal ve yandal programları imkânları ile öğrencilerimizin diğer sosyal bilimlerde de yetkinlik sağlaması mümkündür.

%30 İngilizce, %70 Türkçe.

Her öğrencinin bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır.

Az sayıda öğrenci ile ders işleme imkânı sunmak; öğrencinin aktif şekilde derse katılımını sağlamak; ders öncesinde öğrenciyi asli kaynaklarla buluşturarak derse hazır hale getirmek; bu sayede araştırma ruhunu öğrenciye aşılamak; güncel teknolojiyi kullanarak hızlı ve verimli çalışma metotlarını öğrenciye kazandırmak; yenilikçi metotları kullanarak hukuki kavramlar, kurumlar ve olaylar hakkında tartışma ortamı oluşturmak Fakültemizin eğitim anlayışını da yansıtan önemli avantajlardır.

Derslerde uygulama dersleri bulunmaktadır. Örnek olaylar ve Yargıtay kararları işlenip analiz edilmektedir. Böylece teorik derslerin uygulaması yapılarak konuların anlaşılması, hukuk pratiğinin yerleşmesi sağlanmaktadır.

Adliye ziyaretleri ve uygulamacılarla yapılacak ortak çalışmalarla, öğrencilerimizin henüz lisans eğitimi sırasında uygulamaya ilişkin bilgi sahibi olması ve meslek seçimlerine yol gösterilmesi sağlanmaktadır.

İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Programı, Bilirkişi Sertifika Programı, Yurt Müdürü Adayları Sertifika Programı vs.

Günümüz dünyasında, hukukçunun yaşadığı ülkenin ulusal mevzuatının yanı sıra uluslararası antlaşmaları bilmesi ve farklı ülkelerin hukuk sistemlerini mukayese edebilmesi önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin gerek hazırlık eğitimi gerekse hazırlık eğitimi sonrasında alacakları yabancı dil dersleri, akademik İngilizce dersi ve üniversitemizce sağlanan yurt dışı imkânlar sayesinde gerek ulusal gerekse mukayeseli hukuk alanında başarıyı getirecektir. Fakültemiz ders programı da belirtilen ihtiyaçlar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Seçimlik ders havuzu henüz lisans düzeyinde iken dahi belirli alanlarda uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır. Mukayeseli Hukuk dersleri, yürürlükteki hukukun karşılaştırmalı hukuk perspektifinden ele alınmasını sağlamaktadır. Yabancı Dil dersleri hukuk alanında sorun olan yabancı dil problemini ortadan kaldırmaktadır.

Az sayıda öğrenci ile ders işleme imkânı sunmak; öğrencinin aktif şekilde derse katılımını sağlamak; ders öncesinde öğrenciyi asli kaynaklarla buluşturarak derse hazır hale getirmek; bu sayede araştırma ruhunu öğrenciye aşılamak; güncel teknolojiyi kullanarak hızlı ve verimli çalışma metotlarını öğrenciye kazandırmak; yenilikçi metotları kullanarak hukuki kavramlar, kurumlar ve olaylar hakkında tartışma ortamı oluşturmak Fakültemizin eğitim anlayışını da yansıtan önemli avantajlardır.