İslami İlimler

İslami İlimler 2018-06-19T10:17:19+00:00

SORULARLA İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ

Bölümünüzde okuyan öğrencilerin okurken alacakları genel derslerden bahseder misiniz?

Bölümünüzde okumanın öğrencilere olan mesleki katkılarından ve gelecekte çalışabilecekleri pozisyonlardan bahseder misiniz?

Bölümünüzde okuyacak olanların ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?

Günümüzde bölümünüzde okumanın niçin gerekli olduğunu ifade eder misiniz?

Fakültemiz öğrencileri, geniş bir yelpazede, dikkatle hazırlanmış bir ders programını takip ederler. Fakültemizde, Kur’an, Arapça, Belagat, Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Tasavvuf, Mantık, İslam Felsefesi, Dinler Tarihi, Din Psikolojisi, Dini Musiki, Osmanlıca gibi bölüm zorunlu dersleri, Humanity and Society, World Through Art and Literature, History and Modern Turkey, Modern Turkish Literature gibi üniversite ortak dersleri ve pek çok seçmeli dersler okutulacaktır.

Amerika, İngiltere, Malezya, Katar gibi çeşitli ülkelerde temsilcilikleri bulunan İbn Haldun Üniversitesi sosyal bilimler alanında lisans ve lisansüstü küresel düzeyde rekabet edebilecek donanıma sahip bilim insanı yetiştirmek üzere kurulmuş uluslararası tematik bir araştırma üniversitesidir. Bu amacını gerçekleştirmek üzere tüm öğrencilerine ciddi anlamda maddi-manevi ve akademik kariyer yatırımı yapmaktadır.

Bu bölümde okuyacak öğrencilerimizin, analitik düşünebilen, istikrarlı bir fikri ve ilmi çalışma için azim ve sabır sahibi olan, toplum içinde rol üstlenmeye hazır olmaları gerekir. Mezun olmadan en az iki yabancı dili öğrenmeleri gerekeceği için, yabancı dil öğrenmeye hazır ve istekli olmaları da gerekir.

İslam ilim ve düşünce geleneğinin yaşatılması ve bazı bakımlardan ihya edilmesi, alanında yetkin, donanımlı ve geleneksel ile modern birikimlere hakim ilahiyatçıların yetişmesiyle mümkün olacaktır kanaatindeyiz. Fakültemiz, bu türden ilahiyatçı yetişmesi için gereken imkânları ve şartları sağlama azmindedir.

Çift anadal, yandal programları ve bölümler arası yatay geçiş gibi imkânlarınız nelerdir?

Bölümünüzün eğitim dili nedir?

Öğrenciyle birebir ilgilenme politikanız nedir?

Öğrenciyken ve sonrasında Staj / Deneyim / Uygulama olarak bize neler sunabilirsiniz?

Bölümünüzde formasyon eğitimi veriliyor mu?

Bölümünüzün yürüttüğü projeler var mı? Varsa ayrıntılarını ifade eder misiniz?

İbn Haldun Üniversitesinin ayrıcalıklarından biri olan karşılaştırmalı eğitim modeli bölüm programınıza nasıl yansımıştır?

Müfredatınızda sizi diğer üniversitelerden farklı kılan nedir?

Bir araştırma üniversitesinde bu bölümü okumanın avantajı ne olacaktır?

Çift Anadal ve Yandal programları sayesinde interdisipliner bir düzlemde ikinci bir diploma veya yetkinlik belgesi imkanı sunulmaktadır.

İslami İlimler Fakültesi’nin eğitim dili ağırlıklı olarak Türkçe olmakla birlikte, zorunlu İngilizce hazırlıktan sonra derslerin asgari %30’u İngilizce olarak okutulur. Ayrıca Dil eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere yurt dışında (Amerika, İngiltere, Malezya, Katar, Ürdün) pratik yapma fırsatı sunulur.

Üç öğrenciye bir hoca düşecek şekilde, her biri kendi alanında seçkin öğretim üyelerinden oluşan bir kadro eşliğinde otuz kişilik butik sınıflarda üç dilde nitelikli eğitim imkanı vardır.

Üç dili (Türkçe, Arapça ve İngilizce) istenilen düzeyde öğrenmiş olarak lisans eğitimini tamamlayan mezunlarımız geniş sosyal bilimler yelpazesinde lisansüstü eğitim programlarına geçiş yapıp akademik kariyer yapma imkânına kavuşurlar.

Seçmeli olan pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerimizin, orta öğretimde doğrudan öğretmen olma imkânı vardır.

Ana dili İngilizce olan nitelikli hocalardan on kişilik hazırlık sınıflarında dil eğitimi ve yetkin Arap hocalardan Arapça eğitimi, 1/3’ü yurt dışından gelen öğrencilere Türkçe eğitimi vermek suretiyle uluslararası bir eğitim platformu oluşturmaktadır.

Her öğrenciye Apple Mac hediye edilirken eğitim, barınma, beslenme, taşıma ve harçlıktan oluşan oldukça cazip burs imkânları sunulmaktadır.

Onur programının, müfredatı destekleyen ve güçlendiren zengin ilmi faaliyetleri bulunmaktadır. Bu faaliyetleri takip eden öğrencilerimiz, temel dini ilimleri ana kaynaklarından öğrenme imkanı bulacaklardır.

Zengin spor, kültür ve sanat etkinlikleri (Müzik atölyeleri, okçuluk, futbol, voleybol vb., öğrenci kulüpleri), öğrencilerimize benzersiz bir üniversite deneyimi sunmaktadır.