Karşılaştırmalı Edebiyat

//Karşılaştırmalı Edebiyat
Karşılaştırmalı Edebiyat 2018-07-23T14:13:54+00:00

SORULARLA KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BÖLÜMÜ

Neden Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde okumalıyım?

Dünyanın çeşitli yerlerinden ama özellikle ve Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden edebiyat eserlerinin incelendiği dersler programın ana kemiğini oluşturuyor. Ayrıca bu eserleri hangi perspektiflerden okuyabileceğimize dair yöntem dersleri olacak. Dünyadaki çeşitli düşünce akımlarının hayat ve edebiyata nasıl baktığını öğrenip, kendi okuma ve yazma yöntemlerimizi geliştirdiğimiz dersler olacak.

Mezunlarımız senaryo yazımı, belgesel araştırmacılığı, çeviri, yayınevi editörlüğü gibi kültür birikimi ve yaratıcılık gerektiren bütün alanların yanında turizm, her türlü tanıtım uzmanlığı, müzecilik gibi sahalarda da kariyerlerinde devam edebileceklerdir.

Her şeyden önce okumayı çok seven ve düzenli şekilde yazmaya üşenmeyecek öğrencilerin gelmesi gereken bir bölüm. Ayrıca edebiyat dergilerini takip eden, tiyatro, sinema ve sergilere gitme alışkanlığı olan öğrencilerin tercih etmesi gereken bir bölüm. Dersler sanatın tüm dallarına referanslar verilerek yapılacağı için öğrencilerin derslerde aktif olabilmesi için bu tür etkinliklere katılma alışkanlığı çok önemlidir.

Kültürlerin birbiriyle sürekli iç içe geçtiği günümüzde bu karşılaşmaların değerlendirildiği, tahlil ve tasvir edildiği bir saha olarak karşılaştırmalı edebiyat çok önemli. Bölüm sadece değişik kültürler hakkında bilgi edinmemizi sağlama olanağı değil, aynı zamanda karşılaştırmalı değerlendirme yetileri kazandırarak öğrencinin bu karşılaştırmalı ve disiplinlerarası yaklaşımı farklı alanlarda taşımasına da olanak sağlar.

Bu bölümü neden İbn Haldun Üniversitesinde okumalıyım?

Bu olanaklar üniversitenin genel kurallarına tabidir. Bunun yanında öğrenci iki bölüm başkanını da bunu yapabileceğine dair ikna etmelidir.

Derslerin büyük çoğunluğu İngilizce verilecektir. Bunun yanında seçmeli derslerden bazıları o öğretim döneminin şartlarına bağlı olarak Türkçe ve Arapça da olabilir. Bunun dışında derslerin dili İngilizce de olsa öğrencilerden Türkçe metinler okumaları istenebilir.

Genel olarak üniversitemizde öğrenci sayısı düşük tutularak hocaların öğrencilerle yakından ilgilenmesi sağlanacaktır. Tüm hocalarımızın ofis saatleri olacaktır, bunun öğrenciler dışında emaille de bu saatler dışında görüşme talep edebilirler.

Üniversitemizin Türkiye’de çeşitli yayın organları ve müzelerle yakın ilişkileri var. Bu kurumlardan gelecek temsilcilerle tanışma günleri düzenlenecek, ayrıca öğrenciler de bu kurumları ziyaret ederek kendileri bu networkleri kurma şansını elde edecektir.

Üniversitemiz halihazırda sözlü tarih ve münazara yöntemleri üzerine projeler yürütmektedir. Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü öğrencileri de bu projelerde rol alabilirler. Bunun dışında bölümümüz çeviri, çağdaş metinlerde duygu ve kürasyon üzerine projeler yazma aşamasındadır.

Bölümümüz bu modeli en iyi yansıtan bölümdür. Farklı kültürlerin edebi ve sanat eserleri birlikte değerlendirilecek, ve bu birlikte değerlendirmeyi en verimli kılacak kategoriler tespit ve inşa edilecektir. Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika Edebiyatlarına dair özel derslerimiz olacak, bu derslerde öğrenilen bilgiler yöntem derslerinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Karşılaştırmalı değerlendirmeye en fazla ihtiyaç duyulan ve karşılaştırmayı mümkün kılan çeviri üzerine de teorik ve pratik dersler verilecektir.

Bölümümüzde derslerde kullanılan metinler imkanlar el verdiğince farklı dillerden olacak ve öğrenciler dil öğrenmeye teşvik edilecektir. Teorik olduğu kadar pratik bilgiye de önem veren bir müfredatımız var. Diğer üniversitelerde olmadığı kadar bölgesel edebiyatlara yer verilecek ve aradaki geçişlere dikkat çekilecektir.

Öğrencilerimiz hem bölümümüzün hem de diğer bölümlerin yürüttüğü projelerde yer alabilecek, böylelikle master ve doktor programları için de bir hazırlık yapmış olacaklardır. Araştırma üniversiteleri yürüttükleri projeler dışında derslerde ele aldıkları konulara da kafalarında çözmek istedikleri bir soruyla yaklaşırlar. Bu sürekli sorgulama ve eleştirel yaklaşma yöntemi mezun olduklarında öğrencilerimizin ayırt edici bir özelliği olacaktır.