Sosyoloji

Sosyoloji 2018-07-23T15:28:11+00:00

SORULARLA SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Neden Sosyoloji Bölümünde okumalıyım?

Sosyoloji bölümünde, Sosyolojik Düşünmek, Sosyal-Kültürel Antropoloji, Klasik ve Çağdaş Sosyolojik Teori, İbn Halduncu Sosyoloji ve İslam Dünyasında Çağdaş Sosyal düşünce gibi dersler alırsınız. Ve topluma ve toplum üzerine düşünmeye dair derinlemesine bir bakış açısı kazanırsınız.

Bölümümüz mezunları hem kamuda hem özelde çalışabilirler. Kamuda sosyal hizmetler gibi alanlarda, özelde, araştırma şirketlerinde, medyada, firmaların insan kaynakları departmanlarından iş bulabilirsiniz.

Sosyoloji bölümünden okumak istiyorsanız uzun ve sık sık teorik okumalar yapmaktan zevk almalısınız. Aynı zamanda gözlem yapmak Sosyolojinin olmazsa olmazıdır. Ve soru sormayı, sorgulamayı seviyorsanız doğru yerdesiniz.

Çağdaş dünyada her ne kadar bireysellik öne çıkmışsa da, tarihin seyrini hala çoğunlukla sosyal hareketlerin, kimliklerin belirlediğini söylemek mümkün. Böyle bir dünyada hem bireyi hem de toplumu anlamak için Sosyolojiye yani toplumbilime ihtiyacımız var.

Bu bölümü neden İbn Haldun Üniversitesinde okumalıyım?

Üniversitemizde, inter-disiplinerlik zaten teşvik edilmekte. Bu çerçevede öğrencilerimizin, bir başka bölümle Çift Anadal Programına katılım, yandal okuma ve başka bir bölüme geçme imkanları olacak.

Bir araştırma üniversitesi olduğumuz ve az öğrencimiz olduğu için öğrencilerimizle sık sık, hem yüz yüze hem e-posta üzerinden iletişim kurma imkanımız olacak.

Öğrencilerimizin bu tür talepleri için gerekli bütün desteği sağlayacağız. Kendilerine staj yapabilecekleri kurumlar tavsiye edeceğiz.

Halihazırda Sözlü Tarih Projesini yürütüyoruz. Tek parti döneminde din-devlet ilişkilerini inceliyoruz. Proje kapsamında Türkiye’nin birçok ilinde, o dönemi yaşamış kimselerle mülakatlar yapılıyor.

İlk olarak özellikle ilk sene öğrencilerimiz muhtelif bölümlerden dersler alacaklar ve böylece disiplinler arası karşılaştırmalı yaklaşımı öğrenecekler.

İkinci olarak, bölümümüzde hem Batılı sosyal düşünceyi tartışacağız, hem de Müslüman düşünürlerin fikirlerini işleyeceğiz. Bunu yaparken ilkine özne, ikincisine nesne muamelesi yapmayacağız. Bu karşılaştırmalı düşünce tarzını öğrencilerimize kazandırmak için de elimizden geleni yapacağız.

Yukarıda söylediğimiz gibi, karşılaştırmalı yaklaşım bölümümüz için ayırt edici bir özelliktir. İlaveten İbn Haldun üzerine olan özel vurgusu bölümümüzü diğerlerinden ayırır.

Araştırma üniversitesi olmamızın bir gereği olarak, öğrencilerimizin sadece metin okumak yerine sık sık sahaya çıkmalarını, mülakatlar yapmalarını, projelere katılmalarını ön görüyoruz. Bu imkan öğrencilerimizin kendilerini yetiştirmeleri, ve daha mezun olmadan tecrübe sahibi olmaları açısından faydalı olacaktır. Öte yandan ileride yapacakları yüksek lisans ve doktora başvurularında da ciddi bir fayda temin edecektir.