Karşılaştırmalı Edebiyat Atölyeleri

///Karşılaştırmalı Edebiyat Atölyeleri
Karşılaştırmalı Edebiyat Atölyeleri 2018-07-18T12:55:11+00:00

Seyyahlar ve Yargıları – Dr. Öğretim Üyesi Emine Hoşoğlu Doğan

15. yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarına seyahat eden Batılı gezginler ve diplomatlar, Osmanlı hakkında yazmış oldukları yazılar, yayımladıkları çizim, resim ve fotoğraflar ile Osmanlı’yı sosyal, kültürel ve ekonomik yönden nasıl inşa ederler? Bu atölye, örnek seyahat yazılarında “öteki” gözünden Osmanlı’nın nasıl yansıtıldığını incelemeyi ve karşılaşılan olası yargılar ve çelişkiler üzerinden bu kaynaklara eleştirel yaklaşabilme yollarını deneyimlemeyi hedefler.

Osmanlı’da Kadın Olmak – Dr.  Öğretim Üyesi Emine Hoşoğlu Doğan 

Zihin ve imaj dünyamızda son dönem Osmanlı kadını kimdir ve arşiv kaynaklarına göre Osmanlı kadınları kimlerdi? Bu atölye, farklı sosyal statülerde ve mesleklerde Osmanlı Müslüman kadınlarının 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarında yaşamlarını şekillendiren sosyal ve siyasi durumları ve toplumsal değişimleri kendi yazdıkları üzerinden okuyabilmeyi, buralardaki ortaklıklar ve bireysellikleri görerek Osmanlı’da kadın olmayı tarihsel çerçevesi içinde yorumlayabilmeyi hedefler.

Tuz Ekmek Hakkı – Dr. Öğretim Üyesi Merve Aktar 

Ekmeğin ve tuzun ülkemizdeki geçmişi ile maddi manevi anlamları nelerdir? Kahvenin hatırı farklı ülke ve kültür iklimlerinde nasıl kayıtlara geçti? Çeşitli yemek ve baharat hikayeleri bulundukları ülkenin tarihini anlatırken aslında aynı zamanda nasıl medeniyetler arası etkileşimleri aydınlatıyor? Bu derste müzik, sanat ile edebiyat metinlerinde yemeklerin anlamlarını ve kimliklerimizi nasıl oluşturduklarını inceleyeceğiz.

Şiirde Endüstri Devrimi – Dr. Öğretim Üyesi Merve Aktar 

Gün yeni doğarken henüz uyuyan şehri bir köprü üzerinde seyredip duygularını aktaran şairin şiirinde on dokuzuncu yüzyıl Endüstri Devrimi dönemi Londra’sı hakkında neleri öğrenebiliriz? Bu derste şiirleri anlamak ve değerlendirmek için kullanılan yakın okuma usulü ile tanışacağız ve dünyayı kökten etkilemiş bir dönemin insani boyutunu o dönemin önde gelen şairlerinin bakış açılarından anlamaya çalışacağız.

Shakespeare’in Eserlerinde Türkler – Dr. Öğretim Üyesi Nagihan Haliloğlu 

Ders Shakespeare’in verdiği eserler hakkında genel bir bilgi verdikten sonra I Elizabeth döneminde İngiltere’deki yabancı algısının nasıl şekil aldığını anlatılacaktır. Dönemin İngiltere’sinin ‘yabancı’ ya da ‘öteki’lerinden biri olan Türklerin hangi diğer yabancılarla eş tutulduğu tartışıldıktan sonra Shakespeare’in oyunlarında ‘Türk’ kelimesinin nerede geçtiğinin izi sürülecek ve Türk imajının oyunlara nasıl bir dramatik katkı sağladığı incelenecektir.

Karşılaştırmalı Edebiyat Neyi Karşılaştırır? – Dr. Öğretim Üyesi Fırat Oruç

Bir lisans bölümü olarak karşılaştırmalı edebiyat disiplini henüz Türkiye’de yeni sayılabilir. Ancak aslında “karşılaştırmalı bakış” sadece edebiyatın değil, insan ve toplum bilimlerinin en vazgeçilmez unsuru olagelmiştir. Peki karşılaştırmaya neden ihtiyaç duyarız?; sağlıklı bir karşılaştırma yapmanın entelektüel sorumlulukları nelerdir?; edebiyatı karşılaştırmalı olarak çalışmak ne demektir? Bu atölyede bu temel sorulara cevap bulmaya çalışacağız.