Medya ve İletişim Atölyeleri

Medya ve İletişim Atölyeleri 2018-07-20T16:40:50+00:00

Yazarlık Atölyesi – Prof. Dr. Fahrettin Altun

Dil, gramer ve üslup açısından doğru yazabilmek, doğru bilgi, düşünce ve iletişim sürecinin de en önemli unsurudur. Günümüz bilgi toplumunda teknolojinin gelişimi ile bilgiye ulaşmak kolay olmakla birlikte, bilginin doğru biçimde aktarılması ve anlaşılması problemi doğru yazabilmekle aşılabilir. Bu açıdan “Yazarlık Atölyesi”nde yazarlığa ilişkin temel bilgilerin yanı sıra, gündelik hayattan örneklerle doğru, verimli ve etkili bir yazarlık için kapsamlı bir hazırlık yer almaktadır.

Sosyal Medya Atölyesi – Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan

İnsanların dijital ortamdaki konuşmaları olarak tanımlanabilecek sosyal medya;
Sınırsız, özgür, her zaman ve mekânda, sesli, yazılı, görsel, hareketli içerikler ile varlık gösterebildiğimizi düşündüğümüz bir mecradır.Peki, neden böyle bir mecra var?
Kim, neden bizim için böyle bir mecra var eder?
Atölyemiz bu soruların peşine düşmeyi hedeflemektedir.

Haber Yazma Atölyesi – Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Öcal

Dersin amacı, öğrencilere ilk etapta hangi olayların haber olmaya değer olduğu anlatılarak haber olma niteliğine sahip olayları haber haline dönüştürmelerini sağlamaktır. Gazetecilik eğitiminde temel derslerden biri olan haber toplama ve yazma dersinde öğrencilere olay yerinden haber bilgilerini toplamak ardından da kendilerine verilen kısıtlı sürede haber yazmak için gereken niteliklerin neler olduğu aktarılacaktır. Yapılan uygulamaların yanında habercilerin taşıması gereken özellikler, etik kurallar gibi konular ve bir gazetecinin sahip olması gereken ilkeler hakkında bilgi verilecektir.

Senaryo Yazım Atölyesi – Emir Orhan Kılıç

Bir film projesi nasıl başlar? Düşünceler senaryoya nasıl dönüştürülür? İlgi çekici her fikir, film senaryosu olabilir mi? Senarist olmak için hangi eğitimleri almak gerekiyor? Senaryo yazarken karakterler nasıl oluşturulur? Her senaryo da iyi ve kötü karakter olma zorunluluğu var mıdır? Senaryo atölyesinde bu soruların yanıtını bulacaksınız. Bir fikrin senaryoya dönüşüm aşamasını uygulamalı bir şekilde öğrenme fırsatınız olacak.

Kısa Film Atölyesi – Arş. Gör. Ali Kıvrak

Kısa film atölyesinde bir kısa filmin yapım süreci hakkında bilgiler verilecek. Filmin hazırlık aşamaları hangi kısımlardan oluşur? Bir kısa film nasıl çekilir? Film ekibinde kimler görev alır? Filmde çekimler bittikten sonra hangi aşamalar devreye girer? İyi bir kısa film nasıl olmalıdır? Kısa filmde oyuncu seçimi neden önemlidir? Kısa film hakkında merak ettiğiniz her sorunun yanıtı bu atölyede.