Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Atölyeleri

///Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Atölyeleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Atölyeleri 2018-06-05T09:29:59+00:00

Mobbing Nedir? – Prof. Dr. Sefa Bulut

Psikolojik terör ya da mobbing, bir ya da birkaç birey tarafından bir bireye doğru sistematik bir şekilde yönlendirilen duygusal, sosyal ve ilişkisel şiddet çeşididir. Mobbing, doğası gereği kişiler arası ilişkilerde sorunlar ortaya çıkmasına neden olan ve kişiyi, psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik olarak etkileyen bir kavramdır. Leymann’a göre en az 6 ay boyunca sürmesi, haftada en az bir kez gerçekleşmesi, belirli bir hedefe yönelik olması ve mağdurun durumla baş etmekte zorlanıyor olması gerekmektedir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Banka Soygunu Vakası – Prof. Dr. Sefa Bulut

Bu vakada bir Kanada da Montreal şehrinde bir banka soygununa maruz kalan vezneci genç bir bayanın yaşamış olduğu travmatik deneyim, bunu nasıl anlamlandırdığı ve tedavi süreci ele alınacaktır. Travmatik deneyimden sonra bireylerin hayatları hangi boyutlarda nasıl değişiyor, eş ve iş yaşantısında yaşanan durumlar üzerinde duruluyor. Vaka da mağdurla yapılan kısa bir söyleşi yer alacaktır.

Cinsel İstismar Nedir? – Prof. Dr. Sefa Bulut

Çocuk cinsel istismarı, yetişkinlere bağımlı olan, gelişimsel olarak olgunlaşmamış çocuk ve ergenlerin tam olarak kavrayamadıkları cinsel aktivitelerde bulundurulmalarıdır. Cinsel teklifler, cinsel yollu bakışlar, cinsel şakalaşmalar, davet edici mesajlar gönderme, çocuklarla olması uygun olmayan duygusal ve cinsel bağlanmalar, kışkırtıcı davranışlar, cinsel içerikli bir dil kullanma, çocuğa cinsellik içeren isim takma, cinsel içerikli şakalar ve çocuklara pornografik ve erotik resimler ve filimler gösterme ya da beraber seyretme de cinsel istismarın farklı türleri arasında yer almaktadır.

Problem Çözme – Doç. Dr. Pervin Nedim Bal

Problem çözme; bir amaca erişmekte karşılaşılan güçlükleri yenme süreci olarak tanımlanmaktadır. Heppner ve Krauskopf, problem çözmeyi, bireyin hayatı boyunca karşılaşabileceği, engel yaratan, strese sokan problemleri çözmek amacıyla ortaya koyduğu, bir dizi bilişsel, duygusal ve davranışsal etkinlik içeren karmaşık bir süreç olarak tanımlamıştır. Problem çözme, bireyin amacına ulaşırken engellenmesi sonucu yaşadığı çatışmayı çözmek için en etkin baş etme yolunu bulmasıdır. Yani “ne yapılacağının bilinmediği durumlarda yapılacak olanı bilmektir.”

Meslek Seçimi (Bölüm Seçimi) – Doç. Dr. Pervin Nedim Bal

Bir iş veya mesleğin gerektirdiği becerileri edinmek amacı, kişilerin eğitimine devam etmek istemelerinin en önemli nedenlerinden biridir. Genelde “eğitim”, bir meslekle ilgili becerileri edinmek veya geliştirmek olarak algılanır. Eğitimcilerin “beceriler” ile ilgili iyi düşünülmüş, üzerinde iyi çalışılmış bir beceri anlayışları olduğu sanılır. Oysa çoğu kez böyle değildir. O nedenle bir meslekle ilgili hangi becerileri kazanmak veya geliştirmek gerektiğini bulmak kişinin kendisine düşer.

Kendini Tanıma – Doç. Dr. Pervin Nedim Bal

Kendini tanımak için iki yol vardır. Birincisi kendimizi dinlemek, düşüncelerimizin ve tepkilerimizin sebebini bilmektir. İkincisi ise, başka insanlardan feedback almaktır. Yani, onların sizi nasıl gördüklerini ve sizin davranışınıza nasıl tepki verdiklerini öğrenmektir.

Duyguların Dili: Yüz İfadelerim Beni Nasıl Ele Veriyor? – Dr. Öğretim Üyesi Duygu Dinçer

Yüz ifadelerimiz duygularımızı ele verme potansiyeli taşır. Özellikle temel duygular adını verdiğimiz, evrensel olma özelliği taşır. Bir insanın üzülmüş mü yoksa öfkelenmiş mi, sevinmiş mi yoksa şaşırmış mı olduğu, dünyanın neresine gidilirse gidilsin ortak yüz ifadelerine karşılık gelir. Peki ya suçluluk, utanç, mahcubiyet, gurur gibi duygular? Bunlar da evrensel mi? Yoksa toplumdan topluma farklı şekillerde mi ifade bulan sosyal duygular mı? Atölyemizde, karşımızdaki insanın sözcüklere ihtiyaç duymadan hangi duyguları yaşamakta olduğu konusunda ipucu vermeyi amaçlamaktadır.

Kişiliğe Büyüteçle Bakmak: Beni Ben Yapan ve Diğerlerinden Ayıran Özellikler Nelerdir? – Dr. Öğretim Üyesi Duygu Dinçer

İnsan canlısı, kendisini kimi zaman biricik ve sıradışı kimi zamansa tekdüze ve sıradan hisseder. Bazen eşsiz bir takım özelliklerle donatılı olduğunu bazen de hiçbir şeye kabiliyetli olmadığını. Aynı zamanda kendisini dünde ve bugünde aynı ya da farklı, değişmiş ya da dönüşmüş olarak bulur. Bu atölye psikoloji ve psikolojik danışma disiplinlerindeki kişilik kuramlarını, güncel araştırma sonuçlarıyla bütünleştirerek sunmayı amaçlamaktadır.

Kişilerarası İlişkilerde Sevginin Farklı Görünümleri: Sizin Sevme Biçiminiz Hangisi? – Dr. Öğretim Üyesi Duygu Dinçer

İnsan varlığının özü olan sevgi, yakın ilişkilerde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Kimi zaman fedakarlıklar dizisi, kimi zaman süreç içinde gelişen bir dostluk ilişkisi kimi zamansa zihnimizdeki kriterleri karşılamaya dönük bir alışveriş ilişkisi… Çok farklı yüzleri ve renkleri var sevginin. Tıpkı gökkuşağını oluşturan renkler ve o renklerin karışımı ile ortaya çıkan yeni yeni renkler gibi. Bu atölye psikoloji ve psikolojik danışma disiplinindeki farklı sevgi türleri ve sevme biçimlerine dair yeni farkındalıklar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Metotları – Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kaplan

Psikoloji, sosyoloji ve eğitim gibi sosyal bilimlerde sıklıkla karşılaşılan nitel araştırma yöntemleri, insanların davranışlarını, eylemlerini ve diğer insanlarla olan etkileşimlerini incelemede ve anlamada kullanılan ve özellikle “niçin”, “nasıl” ve “ne şekilde” sorularına cevap bulmayı amaçlayan bir tür araştırma yöntemidir. Bu atölyede genel olarak çeşitli nitel araştırma yöntemleri ve bunların uygulamalarından kısaca bahsedilecektir.

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri – Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kaplan

Bilimsel araştırmalar, var olan teorilerin ya da önerilen hipotezlerin sistematik olarak incelenmesini içerir. Bu atölyede genel olarak bilimin tanımı, sosyal bilimlerin günlük hayatımızdaki yeri ve sıkça kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri kısaca ele alınacaktır. Ayrıca, sosyal bilimlerde bilimsel araştırma sorusunun bulunması ve hipotezleştirilmesi, korelasyon ve nedensellik, araştırma yöntemleri ve uygun araştırma yönteminin seçilmesi üzerinde durulup nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden kısaca bahsedilecektir.

Kişilik Testlerinin Bilimsel Araştırmalarda Kullanımı – Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kaplan

İnsanların kişisel özelliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan testleri çoğu zaman gerek internet ortamında gerekse normal hayatımızda karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu testlerin birçoğundan alınan sonuçlar bilimsel değer açısından yoksundurlar. Bu atölyede psikoloji alanında popüler çeşitli kişilik testleri tanıtılacak ve bilimsel araştırmalarda uygulamalarından bahsedilecektir.