Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Atölyeleri

///Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Atölyeleri
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Atölyeleri 2018-06-06T16:17:51+00:00

Siyasal Radikalleşme ve Terör – Doç. Dr. Talha Köse

Radikalleşme pratikte şiddet içeren veya şiddetle sonuçlanan eylemleri planlayan, uygulayan veya bu eylemleri meşru görenlerin zihinsel evrime işaret etmektedir. Bu hızlı değişimler aşırı fikirleri benimsemenin ötesinde terör ve diğer aşırıcılıklara neden olup toplumlar açısından derin yararlara yol açmaktadır. Etnik, ideolojik ve dini radikalleşme birçok ülke gibi türkiye için de sorundur. Bu sorunun anlaşılması, sorunla mücadele açısından en öncelikli adım olacaktır. Atölyemizde radikalleşme ile ilgili “Radikalleşmenin kişisel, toplumsal, bölgesel ve yapısal nedenleri nelerdir?” gibi sorular tartışılacaktır.

Türkiye Siyasetinde Değişim ve Dönüşüm – Dr. Öğretim Üyesi Ali Aslan

19. yüzyıldan itibaren Türkiye tarihi iki büyük değişim dalgası tarafından şekillendi. 1840’lı yıllardan 1920’ye kadar olan dönemde ülke siyaseti, mutlak monarşiden cumhuriyete ve imparatorluktan ulus-devlete geçiş süreçleri tarafından belirlendi. 1920’li yıllardan günümüze kadar olan ikinci dönemde ise siyaset, otoriterlik-liberalizm- demokrasi üçlüsü arasındaki gerilimler tarafından şekillendi. 2000’li yıllara kadar olan dönemde daha çok otoriterlik- liberalizm çekişmesi ülke siyasetine damga vururken, içinden geçtiğimiz süreçte ulusal ve uluslararası boyutlarıyla liberalizm-demokrasi gerilimi ülke siyasetini belirlemektedir.

Devrim Neden Olur?: Arap Baharını Anlamak – Arş. Gör. Abdullah Enes Tüzgen

Arap Baharı 2010 yılının sonunda beri Orta Doğu’yu etkileyen en önemli siyasi hadise olarak karşımızda durmaktadır. O tarihten bu yana bölgede yaşanan devrimler, isyanlar, iç savaşlar ve darbeler, bu büyüklükte bir toplumsal olayın sebeplerini anlamanın ne kadar mühim olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu derste Siyaset Bilimi disiplinin önemli sorularından biri olan devrimler ve demokratikleşme çabalarının hangi sorular çerçevesinde anlaşılması gerektiği tartışılacaktır.

Türkiye’nin Afrika Açılımı ve Somali Politikası – Arş. Gör. Halil İbrahim Alegöz

Türkiye 2005 yılını ‘Afrika Yılı’ olarak ilan etmesinin ardından kıtada başta diplomatik temsilciliklerini çoğaltarak bölge ile diplomatik açılımlarını arttırmış, ticari ve kültürel iş birliklerine ivme kazandırmıştır. Sivil Toplum Kuruluşları’ da bu sürece etkin şekilde katılım sağlayarak bölgesel açılıma derinlik ve nitelik katmaktadır. Afrika açılımınının dış yardımlardan devlet inşasına kadar çok boyutlu ve derinlikli ilerlediği ülkelerin başında Somali gelmektedir. Atölyemizde Afrika’yı ve Afrika toplumunu tanımaya yönelik harita çalışması yapılarak, Türkiye’nin Afrika açılımı ve bu açılımda Somali politikası ele alınacaktır.